Pranešimas apie įmonių reorganizavimą - www.pmkprekyba.lt - UNREGISTERED VERSION

Reikia statybinių medžiagų? Nedelsk, paskambink 860905040 arba parašyk elektroniniu paštu: info@pmkprekyba.lt
Go to content

Main menu:

Pranešimas apie įmonių reorganizavimą

Pranešimas apie parengtas UAB „PMK prekyba" reorganizavimo sąlygas prijungiant prie UAB „Magnuso prekyba''

Vilnius,
2016-09-05


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. UAB „Magnuso prekyba ir UAB „PMK prekyba" praneša apie parengtas UAB „PMK prekyba" reorganizavimo sąlygas prijungiant prie UAB „Magnuso prekyba" (toliau bendrai vadinamos Bendrovėmis).
Reorganizavimo  sąlygas  parengė  Bendrovių  vadovai,  vadovaujantis  2016  m. rugsėjo  5  d.  visų  akcijų savininkų sprendimais.

Pagrindinė reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, kuri toliau tęs veiklą, duomenys:
pavadinimas iki reorganizavimo užbaigimo - UAB „Magnuso prekyba";
pavadinimas užbaigus reorganizavimą - UAB „Magnuso prekyba";
teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė;
įm.kodas - 303176476;
PVM mokėtojo kodas – LT100008118117;
buveinė iki reorganizavimo užbaigimo - Taikos g. 91-11, Vilnius;
buveinė užbaigus reorganizavimą - Taikos g. 91-11, Vilnius;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras;
įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas – 2 900 eur;
akcijų skaičius - 1000 paprastosios vardinės akcijos;   
akcijų nominali vertė – 2,90 eur.

Pagrindinė reorganizuojama bendrovė UAB „PMK prekyba", kuri po reorganizavimo pasibaigs veiklą, duomenys:
pavadinimas - UAB „PMK prekyba";
teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė;
buveinė - Taikos g. 91-11, Vilnius;
įm.kodas: 302798436;
PVM mokėtojo kodas - neturi;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį - Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras;
įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas – 2 900 eur;                                       
akcijų skaičius - 1000 paprastųjų vardinių akcijų;
akcijų nominali vertė – 2,90 eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. UAB „Magnuso prekyba" dalyvauja reorganizavime, o UAB „PMK prekyba" yra reorganizuojama prijungimo būdu, ji po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie UAB „Magnuso prekyba", kuri po reorganizavimo, perėmusi visą UAB „PMK prekyba” turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.
Reorganizavimas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės  aktų nustatyta tvarka Bendrovių visų akcijų savininkai priims sprendimus dėl reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
UAB „Magnuso prekyba" perims UAB „PMK prekyba" turtą, teises ir pareigas; UAB „PMK prekyba" teisės ir pareigos pagal sandorius pereis UAB „Magnuso prekyba", sandoriai bus įtraukti į UAB „Magnuso prekyba" buhalterinę apskaitą nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Su Reorganizavimo sąlygomis, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir kitais,


reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija galima susipažinti interneto svetainėje www.pmkprekyba.lt bei bendrovės buveinėje. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 609 05040.
Bendrovių kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti bendrovėms nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Vitalijus Palčikevičius
Tel. +370 609 05040,  el. pastas: info@pmkprekyba.ltUAB „Magnuso prekyba"
Vadovas: Vitalijus Palčikevičius


UAB „PMK prekyba"
Vadovas: Vitalijus Palčikevičius

 
 
 
Back to content | Back to main menu